Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

​BARIŞ MEDENİYETİ VE MUHTEŞEM TÜRKİYE İÇİN MİLLET PARTİSİ


Millet Partisi Kırklareli Milletvekili adayı Gazteci Yazar Mehmet Ceylan, yaptığı basın açıklamasında, "Seçime giderken mevcut iktidar ve iktidar adayları balık tutmasını öğretmek yerine balık ikram ediyor balık yemesini vaadediyorlar, sadaka ekonomisi vadediyor. Oysa Millet Partisi; HER ZAMAN, HER YERDE, HERKES İÇİN ADALET'i vadediyor." Dedi.

"Zaten bir ülkenin yönetiminde denir ya "Ömer Adaleti" her konuda ADALET'i sağlarsanız, HUKUK DEVLETİ olursanız, KERİM DEVLET olursanız ayrıca bir şeyler vermenize gerek kalmaz." Diyen Mehmet Ceylan açıklaması şöyle devam etti.

 "Her parti kendi politikaları içinde hayatını devam ettiriyor, kendi politikası içinde propagandasını yapıyor. Baktığınız zaman iktidar ve iktidar adayları partiler hep bir şeyler verme peşindeler. Halbuki, Millet Partisi vermekten ziyade ADALET diyor, HUKUK DEVLETİ diyor, KERİM DEVLET diyor, BİLGE DEVLET diyor, BİLİM TOPLUMU diyor, İSLAM RÖNESANSI diyor, bir sistem ortaya koyuyor. Yeniden Milli Mücadele Hareketiyle ortaya koyduğu "MİLLİ DEVLET" sisteminin temellerini belirliyor.

Bundan önceleri böyleydi gene böyle devam edecek gibi. Bakıyoruz; emekliye, yetime, yoksula hatta esnafa, çiftçiye sadaka ekonomisi uygulanıyor, yapılan vaatler gene sadaka verircesine yapılıyor.

Balık tutmayı vadetmek yerine balık yeme, balık ikram etme vaatleri yapılıyor.

Bu toplum bir dönemler ihtiyaç sahipleri için oluşturulan sadaka taşlarında, ihtiyaç sahibi ihtiyacı kadarını alır çok zaman o sadaka taşında toplanan paralar hazineye devredilirdi, gelen hepsini alıyım demezdi. Toplum öyle alıştırıldı ki veya o kadar ihtiyaç sahibi haline getirildi ki, bir fazla yardım nereden alırımın veya devlet bir fazla vermesinin peşine düştü.

İşte MİLLET PARTİS'nin farkı burada başlıyor. MİLLET PARTİSİ; Yeniden Milli Mücadele Hareketi ile başlayan süreçte, toplumun problemleri ve problemlerine çözüm üretme projelerini ortaya koymuş köklü bir partidir. MİLLET PARTİSİ'nin projeleri "MİLLİ DEVLET'tir, MİLLİ EKONOMİ'dir, MİLLİ EĞİTİM'dir.  MİLLET PARTİSİ'nin projeleri sadece Türkiye'yi değil, Türk Dünyasını, İslam Dünyasını ve tüm İnsanlığa medeniyet çağını müjdeleyen, insanı onuruyla yaşamasını sağlayan, bu günkü emperyalist sistemin köleleştirdiği insanlığı kurtaracak BARIŞ MEDENİYETİNİ müjdeleyen projelerdir.

MUHTEŞEM TÜRKİYE PROJEMİZ  

MİLLET PARTİSİ'nin, "İnsan Hak ve Hürriyetlerine Dayalı HUKUK DEVLETİ, Milli İradenin Önündeki Engellerin Kalktığı DEMOKRASİ, Din Düşmanlığı Gibi, Din İstismarının da Kalktığı LAİKLİK, Fakirlik ve Çaresizliğin Tarihe Gömüldüğü, Herkesin Sosyal Adalet Şemsiyesine Alındığı KERİM DEVLET, Bilim, Hikmet ve Erdemle Donatılan, Sorun Üretmeyen, Çözüm Üreten BİLGE DEVLET VE BİLİM TOPLUMU, Büyüyen, Gelişen, Zengin, Mutlu, Muktedir ve İnsanlığın Yeni Barış Medeniyeti İSLAM RÖNESANSI maddelerinden oluşan MUHTEŞEM TÜRKİYE Projesi farklı tarafıdır.

MİLLTE PARTİSİ sosyal devlet kandırmacasıyla, kime ne kadar yardım yapmayı değil; HER ZAMAN, HER YERDE, HERKES İÇİN ADALET'i vadediyor.

MİLLET PARTİSİ sözde değil, torunları için ocakta taş kaynatan yaşlı kadına suç benim diye sırtında erzak taşıyan, sırtındaki kıyafetin hesabını soran askere hesabını verdikten sonra konuşma izni verilen ÖMER ADALET'ini, Müslüman bir ülkede gayrimüslim olan Rum Mimara karşı dava kaybeden FATİH ADALET'ini vadediyor.

Dün KIBRIS KUDÜS TÜRKİSTAN diyordu bu günde diyor, NE AMERİKA NE RUSYA BAĞIMSIZ TÜRKİYE diyordu bu günde diyor, EMPERYALİZMİN BEYNİ SİYONİZM diyordu bu günde diyor, 21 ASRI TÜRK ASRI OLACAK diyordu bu günde diyor.

MİLLET PARTİSİ Emperyalist sistemlerin insanlık karşısında kurduğu kölelik düzenini yerle yeksan edecek projeleri olduğu için, ekonomik rantları elinden alınıp, köleleştirdikleri insanlık medeniyete kavuşacağı için, barış medeniyetini getireceği için her daim önüne engeller konulmuş, ambargolar konulmuştur. Beynelmilel sermayenin desteklediği, emperyalist güçlerin elinde olan iletişim araçları dün olduğu gibi bu günde ambargo koymaya devam etmektedir.

İşte; İnsanlık için MİLLET PARTİSİ, Az fakat fedakar, Bilge Lider Aykut Edibali'nin tedrisatından geçmiş, onun inandığı MİLLET davasına inanmış bir insan topluluğunun dar, kıt fakat bereketli katkılarının yürüttüğü dava olduğu için MİLLET PARTİSİ, Barış medeniyeti için, MUHTEŞEM TÜRKİYE projesi için MİLLET PARTİSİ.

Barajı aşamaz, iktidar olamaz diye korkmadan çekinmeden vereceğin her oy BARIŞ MEDENİYETİ için, MUHTEŞEM TÜRKİYE için bir tuğla bir harç olacaktır.  

MİLLET PARTİSİ Milletvekili adayı olarak tüm okuyucularıma, dostlarıma en derin sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.  

 

MİLLET PARTİSİ İKTİDARINDA

■Kutuplaşmaya ve ayırımcılığa son vereceğiz. Halkımızı birleştireceğiz, barıştıracağız.

■ Gençlerimiz geleceğimizdir. Gençlerimizin gelecek endişesi son bulacak, hayalleri çalınmayacak. Öz vatanımızda hak ettikleri imkânlara kavuşacaklar. Beyin göçü duracak. ■ Tarım ve hayvancılık, yerli üretim, bilimsel ve teknolojik çalışmalar desteklenecek, ödüllendirilecek. İşsizlik, fakirlik sona erecek.

■ Soygun, vurgun, torpil, israf ve savurganlık bitecek.

■ Adaletsizlikler bitecek, herkes aynı mahkemelerde yargılanacak.

■ Siyasi partilere yapılan hazine yardımı ve milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacak.

■ Çalışanlar hak ettiği ücreti tam olarak alacak. Enflasyon ve zamlar bitecek.

■ Koruyucu hekimliğe önem verilecek. Sağlık hizmetlerinde ve ödemelerinde hiçbir sınırlama olmayacak.

■ Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla etkin mücadele edilecek.

■ Kentsel dönüşüm hızlanacak. İmar planlamaları, inşaat ruhsat ve denetimlerinde suiistimale asla izin verilmeyecek.

Depremlerin felakete dönüşmesi önlenecek.

Yabancıya toprak satışı yasaklanacak.

■ Konut ve kira artışlarındaki fırsatçılık engellenecek.

■ Terör son bulacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak.

■ Devlet politikaları istihdam planlamaları uzun yıllara göre yapılacak.

■ Aile kurumu korunacak, RTÜK'ün görevini tam olarak yapması sağlanacak.

Düzensiz göç durdurulacak, mülteci sorunu çözülecek.

■ Eğitim gerçek anlamda milli olacak.

Sosyal yardıma muhtaç olanlar azaltılacak, herkes yeterli gelire sahip olacak. ■ Türkiye yabancı aklıyla değil, Türk aklı ve zekâsıyla Gazi Meclis tarafından yönetilecek.

"Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Bütün sorunların çözümü için, dürüst, samimi ve çalışkan olmak yeter.

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar