Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

Sözleşmeli Personel Kadroya Geçecek Mi ?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolunun genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek, memurların sorunlarını masaya yatırdı. Buluşmada, sözleşmeliler konusu başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin beklentiler ele alındı.

Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme’de elde ettiği önemli kazanımlarından biri olan ‘Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi’ çalışmasında son aşamaya gelinirken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 11 hizmet kolunun genel başkanlarından oluşan heyet, Bakan Vedat Bilgin ile görüştü. Görüşmede çalışmaların geldiği nokta değerlendirilirken, Genel Başkan Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde konfederasyon olarak gerçekleştirilen çalıştay, rapor ve toplantılarla sürecin işleyişine en başından itibaren katkıda bulunduklarını ve konunun tarafı olduklarını dile getirdi.

Görüşmede; süreli süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kadrolu istihdam edilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Yalçın, “Kamu görevlisi eliyle yürütülmesi gereken işlerde çalışan işçilerin de kadroya geçirilmesi noktasındaki beklentilerimizi aktardık. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Toplumun temel taşı olan ailenin tehdit altında olduğu’ gerçeği ıskalanmadan aile birliğinin sağlanması noktasındaki hassasiyet gözetilmeli, sözleşmeli personel kadroya geçirilerek toplumsal maliyet üretilmesi önlenmelidir. 4/C’den 4/B’ye geçen personelin, bu konuda verilen yargı kararları da göz önünde bulundurularak hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması ve özellikle el değiştiren belediyelerde yaşanan emekçi kıyımının giderilecek şekilde çalışmanın tamamlanması gerektiğini dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinin kamu işverenine ve maliyesine hiçbir yük getirmediğine vurgu yaparak, çalışmanın hayata geçirilmesiyle birlikte toplumsal alanda önemli memnuniyet oluşturacağına ve kamu hizmetlerinde verimliliğin artacağına da dikkat çekti.

Bakan Vedat Bilgin’e Memur-Sen’in teklif, değerlendirme ve raporları da dikkate alınarak ortaya konan ek gösterge düzenlemesinde eksik kalan bazı noktaları aktaran Ali Yalçın, “Yapılan önemli iyileştirmeler yanında başta şef ve tekniker olmak üzere kamu görevlilerinin 1. Dereceye gelmek şartıyla 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve 3600 ek göstergeden daha az ek göstergeye sahip başta YHS personeli olmak üzere Tazminat Yansıtma Oranlarında ilave artış sağlanması ve YHS’nın kaldırılarak GİH’e aktarılması için düzenleme yapılması durumunda genel memnuniyet üretileceğini belirttik. Bu konulara ilave olarak, banka promosyonları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankalarının ortaklaşa hareket ederek öncülük etme noktasında sorumluluk üstlenmesi ve gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar arttırılması konularını paylaştık” dedi.

Kamu görevlilerinin beklentileri Bakan Bilgin’e iletildi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, ayrıca 2022 yılı içerisindeki yüksek enflasyon oranına dikkat çeken, kamu görevlilerinin yaşadığı gelir kayıplarının telafisi için enflasyon farkına ilave bir iyileştirme ile kayıpların giderilmesi gerektiğini toplantıda Bakan Bilgin’e iletti.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu Heyeti, görüşmede 4688 Sayılı Kanun’dan kaynaklı süreç, kapsam, yetki ve süreye dair yaşanılan sıkıntıların giderilmesi ve söz konusu kanunun evrensel hukuk ilkelerine uyumlu hale getirilmesi için gerçekleştirilen çalıştay, kongre ve panellere dayanarak ortaya çıkan sonuç ve verilere göre hazırlanan raporu Bakan Bilgin’e takdim etti.

Bunlara ilave olarak heyet; kamu görevlilerinin tamamına yemek yardımı verilmesi, emekli kamu görevlilerine aile yardımı ödenmesi, engelli kamu görevlilerine yönelik ise temininde sıkıntı çekilen ortez, protez, insülin pompası, işitme cihazı ve pilleri vb. tıbbi yardımcı araç gereçlerin teminini kolaylaştırmak için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmesi, ayrıca engelli bireylerin araç alımlarında tanınan ÖTV muafiyetine ilişkin 450.500,00 TL olan üst sınırlamanın artırılması gibi konuları da dile getirdi.

Memur-Sen ayrıca en son 2005 yılında uygulanan sicil disiplin affının terörle iltisaklılar ve KHK ile atılanlar hariç tutularak yeniden gündeme alınması gerektiğini aktardı. (BSHA)Yorum Gönder

0 Yorumlar