Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

Konya Büyükşehir Zabıtası Elektrikli Scooter ile Hizmet Veriyor


KTÜN'de, Hasar ve Kaybı En Aza İndirmeyi Amaçlayan Yangın Laboratuvarı
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından, aktif ve pasif önlemlerle yangınların önüne geçmek ve yangın hasarlarını minimize edecek çalışmalar oluşturmak amacıyla kurulan 'Yangın Laboratuvarı' deney aşamasını başarıyla geçti.

Konya Teknik Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Altın öncülüğünde başlatılan ve tamamlanan 'Yangın Laboratuvarı' deney çalışmalarına başladı. Yüksekokul içerisinde yer alan yangın laboratuvarı çalışmaları, yangın deneylerinin daha etkin yapılabilmesi için 1/1 ölçekli binalar yapılması ve gerçek yangınlar çıkarılmasının bilimsel verilere ulaşmada ve sahada karşılaşılabilecek problemlerle yüz yüze gelmek ve problemleri çözmek ürütebilecek standartta hazırlandı. Yangın laboratuvarında 300x350cm ölçülerinde iki adet yangın odası ve 190x620cm ölçüsünde bir adet kumanda ve gözlem odası yer alıyor. Hazırlanan sistemle bir yangının başladığı andan itibaren yaklaşık 30 saniye sonra söndürülmesi hedefleniyor.

 

Yangınların, tüm dünyada ve ülkemizde genel toplum sağlığını etkileyen ve insan yaşamı üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan ciddi bir afet olduğunu ifade eden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Altın, "Ülkemizde ve dünyada yangınlar nedeniyle yılda milyarlarca dolar kayıp olup gittiği istatistiklere yansımaktadır. Yangın kaynakları incelendiğinde yaklaşık %40 bir oranla ilk sırada sigara ve %23 civarında bir oranla elektrik yangınlara sebep olmaktadır. Tüm yangınların aktif ve pasif yangın önlemleri ile önlenebileceği hem maddi hem de manevi kayıpların önüne geçilebileceği yapılan çalışmalarla tespit edilmektedir." dedi.

 

Doç. Dr. Mustafa Altın, "Gerçekleştirdiğimiz yangın deneylerinde iki yangın odamızı farklı odalar olarak düşündük, odalardan birisini oturma diğerini ise genç yatak odası olarak kabul ettik ve odalardaki tefriş elemanlarını ona göre yerleştirdik. İlk olarak oturma odasında gerçek yangınımızı başlattık ve her 2 saniyede odaya yerleştirdiğimiz ısıölçerler ile anlık 3 farklı yükseklikten sıcaklık değerlerini aldık. Aynı zamanda her 1 saniyede değişen 6 farklı zehirli gaz ölçüm değerlerini de aldık. Yangın laboratuvarını farklı açılardan görecek şekilde konumlandırdığımız 3 farklı profesyonel kamera ile deney başlangıcından sonuna kadar görüntülerini kaydettik. Aynı zamanda iki adet termal kamera ile bina dış yüzeyi ısı verilerini belli aralıklarda aldık. Yangın şiddetinin zirve noktasından sonra müdahale ederek yangını söndürdük, aynı işlemleri diğer genç odası olarak düzenlediğimiz odada da tekrarladık. Deneylere başladığımızda odalarımız kullanılabilir iken yangın sonucundaki odalarımız kullanılmaz hale gelmiştir. Üniversitemiz BAP Koordinatörlüğünün destekleri ile binamız ilk haline tekrar getirilecek ve deneylerimizin ikinci aşamasına geçilecektir. Gerçek yangında aldığımız tüm veriler ile ilgili gerekli bilimsel çalışmalar yapılacak, hem uluslararası yayınlar olarak hem de yüksek lisans tezlerimiz tamamlanmış olacaktır" dedi. Altın, Türkiye'de lisansüstü tez kapsamında gerçekleştirilen 1/1 ölçekli bir binada yapılan ilk gerçek yangın deneyleri olduğunu ve literatürde herhangi bir yayınla ve projeyle de karşılaşmadıklarını belirtti.  

 

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Konya sanayisinin ihtiyacı olan özellikle yangın deneylerinde işbirliğine gidilebileceği ve elde edilen tecrübelerle birlikte çalışmalar gerçekleştirilebileceğini belirten Doç. Dr. Mustafa Altın, "Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans eğitimlerini yapan Giray Şamil Yıldırım ve Muhammed Furkan Kılıçaslan'ın da tez çalışması kapsamında bir dizi gerçek yangın deneyleri bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yangın öncesi, başlatılması ve söndürülmesi sırasında verdiği teknik destekler ve Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden, Yüksek Kimya Mühendisi Fatime Ökenek ve Arama Kurtarma Teknisyeni Salih Aydın Üzümcü'nün yangın esnasında ortaya çıkan 6 farklı zehirli gaz ölçümleri de çalışmaya destek verdi. Ayrıca tamamlanan Yangın laboratuvarında 1 adet yüksek lisans tezi bitirilmiş olup halen devam eden doktora tezi bulunuyor.  Yangın Laboratuvarında yürütülmekte olan çalışmalar devam ederken, çalışmalarla ilgili şu ana kadar elde edilen bulgularla patent süreci de başlatıldı." dedi.

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar