Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

TTB 75. Büyük Kongrede Hekim Emeğinin Değersizleşmesini Kabul Etmiyoruz! Mesajı!

ttb 75. yıl kongre

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 75. Büyük Kongresi Cumartesi Günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegelerinin, tabip odaları yöneticilerinin, hekimlerin ve tıp öğrencilerinin katıldığı kongre, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yaşamını yitiren hekimler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Divan seçimi ve kongre gündeminin oylanması sonrası TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı açılış konuşması yaptı.

fincancı

ttb 75

ttb aile hekimleri

Hekimlerden Toplanan 100 Bin İmza Bakanlığa Teslim Edildi!

Konya’da 1 yıl önce silahlı saldırı sonucu katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonrası düzenlenen iki günlük süreçte gerçekleştirilen eylemlerde, “Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin” başlıklı kampanya kapsamında toplanan 100 bin imzanın bakanlığa teslim edildiğini belirten Prof. Dr. Korur Fincancı, hekimlerin özlük haklarının geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılan eylemleri, hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve meslek örgütü özerkliğine yönelik saldırılara karşı yürütülen mücadele hakkında bilgi verdi. Fincancı, son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde yapılan kapsamlı çalışmalardan bahsetti. TTB’nin mücadele konusu taleplerini bu perspektifle kurduğunun altını çizen Korur Fincancı, sözlerini şöyle noktaladı: “Şubat depremlerinden beri tüm odalarımız büyük bir emekle depremzede insanlarla, meslektaşlarıyla buluşarak, bir yandan da haklarımız için yoğun bir mücadele vererek geçirdi. Kollarımız, çalışma gruplarımız, kurullarımız ile üretme, biriktirme ve dönüştürme çabasına güçlü bir mücadele iradesi de eklenerek bu süreci hep birlikte ördük. Birlikte başaracağız. Bu yoğun dönemde bizlerle olan, emek veren, emeğini çalışma günüyle sınırlamayan birlikte çalıştığımız, birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol ve mücadele arkadaşlarımıza teşekkürlerimizle.”

asistan hekimlerin sesini duyun

istanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz

“İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” Pankartı Asıldı!

Kongrenin yapıldığı binaya “Enkaz altında kalmadığımız çalışma ortamları, umudu yitirmediğimiz çalışma koşullarında bu memlekette hekimlik yapmak için mücadeleye devam!”, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!”, “Evde, işte, örgütte, olduğun her yerde kadına şiddeti engelle!” sloganlı pankartlar ile şiddete karşı hayata geçirilen “TTB Yanımda” tanıtım pankartları asıldı. Salonda ise “TTB’ye dokunma! Mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkıyoruz”, “Özlük haklarımız verilsin, sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkarılsın!”, “Aile hekimlerinin istekleri herkes içindir, taleplerimizden ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz!”, “Depremzede asistan hekimlerin seslerini duyun!”, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” pankartları yer aldı.

Kongrede, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan çalışma raporunu TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, mali raporu TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, denetleme raporunu Dr. Rüşan Sümbüloğlu sundu.Kongrenin öğleden sonraki bölümünde TTB Merkez Konseyi çalışma raporu ve mali raporu oybirliği ile kabul edildi. Seçili kurulların, kolların ve çalışma gruplarının geçmiş dönem aktarımları ve gündem değerlendirmeleri sonrası son bölümde önergeler sunuldu ve oylandı.  (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

 Yorum Gönder

0 Yorumlar