Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

Bozkır Belediyesi Şirketi Daimi 3 Kamyon Şoförü işe alacak.


İş-Kur bünyesinde başvuruya açılan son işçi alımı ilanına göre Bozkır Belediyesi Şirketi Daimi 3 Kamyon Şoförü işe alacak.

Söz konusu ilan metnine göre işe alım detayları şu şekildedir; 

Başvuru Tarihleri: 13.06.2023 Mesai saatinde başlayacak olup; 15.06.2023 Saat 17:00'de sona erecektir. Başvuru Adresi: CUMHURİYET MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDESİ N0:10 BOZKIR/KONYA

İrtibat Kişisi: Mehmet TEKİN
Telefonu:03324261111

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Bozkır Belediye Başkanlığı Hizmet Binası
Tarih: 19.06.2023 Saat:ll:30

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Adresi:Bozkır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş yerlerinde
Çalışma Süresi: Sürekli (En az 3 Ay deneme süreli) Çalışma Saatleri: Haftalık 45 Saat

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-  IL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR'la ilgili 28.04.2018 tarih ve 30405 sayılı resmi gazetede yayımlanan 09.04.2018 Tarih ve 11608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesinde Belirtilen Şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir vıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(!) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.
3- Eski tip (E) Yeni tıp (C-CE-CİE) sindi ehliyet belgesi sahibi olmak.
4-4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyia görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5-  İlan tarihi itibariyle Bozkır İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.
6- İlkokul ve üzeri Mezunu olmak.
7- Cinsiyeti: Erkek
9- Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, kuruluşumuzun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi
2-  Diploma Aslı veya noter onaylı sureti.Diploma aslı idare onayından sonra iade edilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı İbraz edilecek)
4-YerIeşim Yeri Belgesi (Tarihçeli)
5-Adli Sicil Kaydı
7- Eski tip (E) Yeni tip (C-CE-CİE) sınıfı ehliyet belgesi fotokopisi aslı idarece görülecektir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar