Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

Saç Ekim Merkezlerine Sertifika Zorunluluğu Getirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Saç Ekim Birimleri ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan düzenleme ile sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan saç ekim merkezlerinde sadece bakanlık tarafından tescil edilen personellerin çalıştırılacak, saç ekim uygulayıcı sertifikası ve saç ekim uygulayıcı yardımcı sertifikası olmayan kişiler saç ekimi yapamayacak. 

Yönetmelik ile saç ekimi birimlerinin açılmasına, saç ekimi uygulamasına ait asgari standartlar ile saç ekimi birimlerince görev yapacak personelin belirlenmesine ve saç ekimi birimlerinin denetlenmesine ilişkin esaslar belirlenerek yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre bakanlığa bağlı hastaneler, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler bünyesinde yönetmelik kapsamında faaliyet izin belgesi alınarak açılabilecek. 

Sağlık Bakanlığı Saç Ekimi yönetmeliği yayınlandı

 

Saç Ekiminde Sertifika Zorunluluğu!

Saç ekimi uygulayıcı ve saç ekimi yardımcı uygulayıcısı sertifikaları ile ilgili düzenleme kapsamında, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde tabipler ve tabip dışı sağlık meslek mensubu için ayrı ayrı düzenlenen sertifika programları ile saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası verilecek. Saç ekimi uygulayıcı ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası eğitim süresi ve içerik bakanlık tarafından belirlenecek. 

Uygulayıcı Sadece Hekimler Olabilecek

Saç ekimi uygulayıcı sertifikası programına sadece hekimler katılabilecek. Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası programına ize hekim dışı sağlık meslek çalışanı katılabilecek. Sertifika programı eğitmenleri; plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı ve medikal estetik sertifikasına sahip hekimler olabilecek. 

Yurt Dışından Alınan Sertifikalar Kabul Edilecek Mi?

Yurt dışından alınmış saç ekimi uygulayıcı sertifikası Bakanlıkça ilgili mevzuata göre uygun görülmesi halinde geçerli olarak kabul edilecek. Mevcut saç ekimi uygulaması yapılan sağlık kuruluşlarında çalışan hekim dışı sağlık meslek mensupları yeni düzenlemeyle üç yıl içerisinde saç ekimi yardımcı uygulayıcısı sertifikası almak zorunda. Bu süre içerisinde ilgili hekimin gözetiminde çalışmaya devam edebilecekler.

Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarında en az iki yıl süre ile adına personel çalışma belgesi düzenlenmiş olan ve aktif olarak saç ekimi biriminde devamlı çalıştığını belgeleyen hekim dışı sağlık meslek mensubuna yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmesi halinde, Bakanlıkça saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası düzenlenecek.

Saç Ekimi Birimi Bulunan Sağlık Kuruluşlarının Uyumu

Yeni düzenlemeyle saç ekimi uygulaması yapma izni olan tüm sağlık kuruluşları, bir yıllık süre içerisinde yönetmelikte yer verilen şartları sağlamaları halinde saç ekimi uygulamalarına devam edebilecek. Bu süre sonunda, söz konusu şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının izinleri iptal edilecek. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)Yorum Gönder

0 Yorumlar